Home About Us News Contact Us
Lawfords Consulting
 
   

Die firma is in 1984 gestig deur ses geoktrooieerde rekenmeestres om die sake te hanteer van ‘n klein groep internasionale kliënte. Die kliënte het bestaan uit gekwoteerde ondernemings tot die eienaar gekontroleerde familie besighede. Die alledaase begeerte van al die oorspronklike kliënte en die wat sederdien by Lawfords Konsultante aangesluit het is die van doeltreffende diens insluitende pro-aktiewe advies en oplossings tot hul besigheid, belasting en rekenkundige probleme.

Die firma spesialiseer nie in enige besigheids sektor nie, maar het naam gebou in die presiese deskundigheid in sekere areas soos eiendom handelwyses en ontwikkeling,die verbruiker, professionele besigheids diens en belastings aanslag van individuus wat nie UK burgers is nie. Meer as die helte van die firma se inkomste kom van kliënte wat direk of indirek by die firma betrokke is en dit word gekontroleer deur aandeelhouers buite die grense van die UK.

In samewering met sy oorseese assosiate hoofsaaklik die Isle of Man en Cyprus help die firma met die implementasie en hantering van strukture om voordeel te trek uit dubbelle belasting ooreenkoms tussen state en ander kruis grens onderhadelings geleenthede, asook die beskerming van rykdom. Vir sy hoë net werf kliënte maak die firma toegewyde voorsiening in familie kantoor oplossings vir multi-jurisdictionele kwessies en die noodsaaklikheid vir die lang termyn skikkings wat buigsaam is, maar aanpas tot die omstandighede en vereistes van die bekommerde familie.

Nuwe kliënte word verwys na Lawfords Konsultante deur sy bestaande kliënte of ander professionele raadgewers soos rekenmeesters, prokureurs, bankiers en finansieële raadgewers. Die firma adverteer nie en hou ‘n vertroulike en diskreete diens tot al sy kliënte.

 
English | Français | Deutsche | Italiano | Afrikaans | Español | Русский | Chinese (中文)